Navigace

Obsah

Vánoční přání obrázky zdarma ke stažení - Vánoční přání - adventní věnec -  Fotobanka zdarma.cz

Historie obce

První písemná zmínka o Hošticích ležících pod vrchem Kalný pochází z roku 1274.  V roce 1315 byly Hoštice jednou z osad, kterým dává královna Eliška Přemyslovna privilégia tzv. králováckých obcí a v té době patří do tzv. Volyňského újezdu. V 16. století se dostaly Hoštice dědičně do majetku Viléma z Rožmberka a později v roce 1593 byly prodány Arnoštu Vitanovskému z Vlčkovic. Ve vlastnictví tohoto rodu zůstaly až do konce 17.století, kdy je koupil Vladislav Chlumčanský z Přestavlk. V roce 1749 se zde narodil Václav Leopold Chlumčanský, pozdější pražský arcibiskup. Od roku 1799 vlastnil Hoštice Jáchym Zádubský ze Šontálu a od roku 1822 šlechtický rod Schubertů von Schutterstein. Posledním šlechtickým majitelem je Adolf Haid von Haidenburg.

Pamětihodnosti

Zámek jehož historie je spojena s historií Hoštic 

Obrazek

Kostel Narození Panny Marie a hřbitov - kostel pochází z roku 1593 a ve zdivu je renesanční. V 18. století byl zevně i vnitřně upraven. Zařízení kostela je barokní z roku 1742 a pseudorenesanční. od většiny jiných kostelů se liší tím, že není orientovaný, jeho podélná osa nesměřuje oltářem k východu, jak je to jinde obvyklé.  

    Obrazek

                                  

Na hřbitově, nalevo od vchodu do kostela, jsou pochováni někteří členové rodiny Schutersteinů a Haidenburgů, posledních šlechtických majitelů zámku.            Na jihozápadní straně, u hřbitovní zdi, odpočívá legenda české country " Michal Tučný."  

ObrazekZemědělská usedlost čp. 12 na návsi s rozložitým selskobarokním štítem a předzahrádkou pochází z poloviny 19. století  

Historicky cenná je také usedlost čp. 3 a špýchárek u čp. 64 

Židovský hřbitov leží přibližně 750 m severozápadně od Hoštic na cestě do Strunkovic. Pochází ze 17. století. Zachováno je asi 30 náhrobků s místy už nečitelnými hebrejskýmy nápisy.

Obrazek

   V nynější době má obec 166 obyvatel , žije  zde režisér filmové trilogie Slunce, Seno ... Zdeněk Troška a do roku 2014 zpěvák  Tomáš Linka.